Spørsmål og svar

shutterstock 211281514

Om gjennomføring av prosjektet ved den enkelte skole
Er det kun ved forsøksskolene at foreldrene blir bedt om å underskrive samtykke til deltakelse i prosjektet?
Nei. Alle foreldre med barn på aktuelle trinn, både ved forsøksskoler og sammenligningsskoler, blir bedt om å underskrive samtykke. Samtykkeskjema finnes her.

Hvorfor blir alle foreldre bedt om å underskrive samtykke til deltakelse i prosjektet?
Samtykket fra foreldrene gir oss lov til å koble sammen elevenes resultater fra flere prøver (lokale og nasjonale prøver), samt noe informasjon om elevenes foreldre fra befolkningsregistret. Dette er en svært viktig del av forskningsprosjektet. Samtykkeskjema finnes her

Skal alle gjennomføre matematikkprøvene?
I utgangspunktet ønsker vi at alle elever på de aktuelle trinnene, både ved forsøksskolene og sammenligningsskolene, gjennomfører prøvene. Skolen står fritt til å avgjøre om enkeltelever skal unntas fra gjennomføring.

Hvordan skal skolen gjennomføre matematikkprøvene?
Prøvene varer i ca. 30 minutter og vil gjennomføres i en matematikktime. Gjennomføring av prøvene gjøres elektronisk ved bruk av Inspera Assessment. Skolen får detaljert informasjon om gjennomføringen i forkant. Vi utarbeider veiledning til lærerne som vil gjennomføre prøven. Veiledningen beskriver trinn for trinn gjennomføring (med skjermbilder).

Vil læreren får vite elevenes resultater på matematikkprøvene?
Ja. Læreren vil kort tid etter gjennomføringen av prøven få tilgang til resultatene for hver enkelt elev. Resultatene er ment å kunne brukes som pedagogisk verktøy for å tilpasse undervisningen til hver enkelt elev.

Kan prøvene gjennomføres på nettbrett?
Ja. Prøvene kan gjennomføres på pc eller nettbrett (iPad eller andre typer).

 

Om gjennomføring av prosjektet ved forsøksskolene

Kan skoler med tre eller flere parallelle klasser per trinn, selv velge hvilke klasser som får smågruppeundervisning og hvilke som ikke vil få dette?
Svar: Nei. Av metodiske hensyn er det viktig at det er 1+1 prosjektet og ikke den enkelte skole som velger hvilke klasser som vil få smågruppeundervisning og hvilke som ikke får dette.

Hva forventes av ekstralæreren i den tiden som er avsatt til rapportering?
Svar: Rapporteringen som ekstralærer må gjennomføre vil i hovedsak dreie seg om å fylle inn informasjon om hvilke elever som har deltatt i smågruppeundervisning. Rapporteringen gjennomføres for hver undervisningstime. Rapporteringen vil gjennomføres elektronisk.

Ta kontakt med prosjektledelsen for mer informasjon om dette.

Hvordan bør elevgruppene settes sammen?
Det er ingen krav til sammensetning av elevgruppene i prosjektet. Basert på tidligere forskning, vil vi beskrive anbefalinger for sammensetning av smågruppene i håndboken til lærerne. Vi understreker at dette vil være anbefalinger, ikke krav. Håndboken vil sendes til skolene før skolestart.

Ta kontakt med prosjektledelsen for mer informasjon om dette.

 

Om 1+1 prosjektet

Hva er 1+1 prosjektet?
Svar: Hensikten med 1+1 prosjektet er å undersøke hva som skjer med elevenes matematikkferdigheter dersom de får en ekstralærer som brukes til å gi elevene undervisning i smågrupper. Målgruppen for prosjektet er elever på småskoletrinnet. Mer informasjon her.

Hvor lenge varer 1+1 prosjektet
Svar: 1+1 prosjektet varer i fire skoleår. Analyser av datamaterialet varer enda noen år etter dette, med mulighet til å følge elevene som har deltatt i prosjektet videre i skoleløpet. Mer informasjon her.

Hvem finansierer 1+1 prosjektet?
Svar: 1+1 prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd, som del av programmet LÆREEFFEKT. Mer informasjon her.

1+1 prosjektet


Prosjektleder
: Vibeke Opheim

Prosjektet er et samarbeid mellom Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU), Institutt for samfunnsforskning (ISF) og Senter for økonomisk forskning (SØF)

Mer om prosjektledelse, samarbeidspartnere og forskere som deltar i prosjektet her

Prosjektet er støttet av Norges Forskningsråd

Har du spørsmål? Ta kontakt med oss på e-post.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!